social designs

a better world | een betere wereld

A village energy cooperative, a clever solution for sanitation and soil problems, a vision for better food production, a local hitchhike initiative to reduce CO2 and promote social cohesion at the same time. Whatever your plan to improve the world, we would love tohelp you with our design.

Een energie-coöperatie in uw dorp, een slimme oplossing voor sanitatie en bodemproblemen, een voedselvisie, een lokaal lift-initatief om CO2 te verminderen en  sociale cohesie te bevorderen. Wat uw plan ook is om de wereld te verbeteren, wij helpen u graag met ons ontwerp.