illustrations

in reality there is almost nothing | in het echt is er bijna niets

Where to find a knight on a bicycle when you need one? Or a depressed viking? Or a dead snipe on a plate? In reality they may be difficult to find, but some of our customers did need them. That is why we made them.

Waar vind je een ridder op een fiets, als je hem nodig hebt? En een depressieve viking? Of een dode snip op een bordje? In het echt zijn ze er niet, maar sommige van onze klanten hadden ze wel nodig. Daarom hebben wij ze voor hen gemaakt.